งานกันซึม
งานเคลือบบ่อ
งานซ่อมรอยแตกและรอยต่อ
งานเคลือบพื้น
งานเคลือบตกแต่งเพื่อความสวยงามและสี
งานทำความสะอาดพื้นผิว
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ช่าง
 
Version
 

   ระบบกันซึมถังน้ำเคมี

 

สินค้า
คุณสมบัติ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาด (กิโลกรัม)
E620N
Epoxy สูตรน้ำ มีความแข็งแรง ทนเคมี ไม่มีสารพิษ ใช้กับถังน้ำดื่มได้ มีสีใสและสีตามต้องการ ใช้คู่กับ Fiberglassได้
ถังน้ำดี น้ำดื่ม น้ำเสีย
20+10
E603
Epoxy สูตรสารระเหย มีความแข็งแรง ทนเคมี ไม่มีสารพิษ ใช้กับถังน้ำดื่มได้ มีสีใสและสีตามต้องการ ใช้คู่กับ Fiberglassได้
ถังน้ำดี น้ำดื่ม น้ำเสีย
E 501 LN
Epoxy สูตรไม่มีสารระเหย มีความแข็งแรง ทนเคมี ไม่มีสารพิษ ใช้กับถังน้ำดื่มได้ มีสีใสและสีตามต้องการ ใช้คู่กับ Fiberglassได้
ถังน้ำดี น้ำดื่ม น้ำเสีย เคมีรุนแรง
22.5+9
E 610 CR
Epoxy สูตรไม่มีสารระเหย มีความแข็งแรง ทนเคมี ไม่มีสารพิษ ใช้กับถังน้ำดื่มได้ มีสีใสและสีตามต้องการ ใช้คู่กับ Fiberglassได้
ทนเคมีได้ดีมาก
15+5

MATT CHEMIE CO.,LTD.
6/13 Moo. 5, Kingkaw Rd.,T.Rachateva
A. Bangplee, Samutprakarn 10540
TEL : 02-175 2340 - 41
Home | About Us | Products & Service | Question Box
Portfolio | Knowledge | Job | Contact Us

Copyright © 2009.By mattchemie.com.All Rights Reserved