งานกันซึม
งานเคลือบบ่อ
งานซ่อมรอยแตกและรอยต่อ
งานเคลือบพื้น
งานเคลือบตกแต่งเพื่อความสวยงามและสี
งานทำความสะอาดพื้นผิว
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ช่าง
 
Version
FILL IN APPLICATION FORM
Fields marked with a red asterisk (*) are required.
Jobs for You Section
* Position Apply for * Expected Salary
Your Infomation
Gender Male Female
* Marital Status Single Married Divorced Widowed Seperated
* First - Last name In Thai.
In Eng.
* Date of Birth * Age * Weight * Height
* Place of Birth
. * Nationality * Religion
Address Infomation
* Present Address
* Home phone Office phone
Mobile phone * E-mail
Educational
Year
Primary School From To
Secondary School From To
High School From To
Commercial / Vocational From To
Technical / lnst /College From To
University From To
EMPLOYMENT HISTORY ( give last employer first )
Year
Name of Employer From To
  Position Latest Salary
Responsibilities
Reason for leaving
 
Name of Employer From To
  Position Latest Salary
Responsibilities
Reason for leaving
 
Name of Employer From To
  Position Latest Salary
Responsibilities
Reason for leaving
 
MATT CHEMIE CO.,LTD.
6/13 Moo. 5, Kingkaw Rd.,T.Rachateva
A. Bangplee, Samutprakarn 10540
TEL : 02-175 2340 - 41
Home | About Us | Products & Service | Question Box
Portfolio | Knowledge | Job | Contact Us

Copyright © 2009.By mattchemie.com.All Rights Reserved